In het kader van het complex project Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit (ECA) in het havengebied Antwerpen is er een project gedefinieerd waarbij de Noordzeeterminal wordt verlengd met één ligplaats voor een ontwerpschip van 400 m lengte op 61.5 m breedte. Er werd een realtime simulatiestudie uitgevoerd op twee dagen in samenwerking met Vlaamse en Nederlandse loodsen en sleepbedrijven. Twee scenario’s (SC1 doorgaande kade, SC2 ingesprongen kade) werden onderzocht met variërende stroom- en windcondities. Uit de simulaties blijkt dat een doorgaande kade te verkiezen is waarbij echter de afstand tussen de manoeuvreerruimte voor het afmeren van het schip met sleepboten en de doorgaande vaart in en uit de Zandvlietsluis belangrijk is.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
K. Eloot, J. Verwilligen, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten 21_015_1