In de schoot van de Vlaamse Luchthavencommissie (VLC) werd een Taskforce opgericht om de concurrentiepositie te onderzoeken van de luchthaven van Zaventem ten opzichte van de luchthavens van Charleroi en Luik. Het rapport geeft een stand van zaken en een voorstel van actieplan voor de Vlaamse Regering om de huidige toestand te verbeteren. Er is sprake van een vertekende concurrentiepositie tussen de verschillende grote luchthavens in België wegens o.a. een ongelijk speelveld tussen de luchthavens van Zaventem enerzijds en Charleroi en Luik anderzijds en een gebrek aan een stabiel en rechtszeker exploitatiekader voor de luchthaven van Zaventem. In het rapport worden twaalf concrete actiepunten opgesomd die de vertekende concurrentiepositie kunnen rechttrekken.

Publicatiedatum April 2012
Publicatietype Rapport
Thema's Luchtvaart