Deze studie heeft als doel de werkzaamheden en ervaringen van diverse opleidingsverstrekkers in kaart te brengen bij het ontwikkelen en het inrichten van een 'nieuw' opleidingsaanbod levenslang leren. Opleidingsverstrekkers doorlopen daartoe verschillende stappen die via een customer journey in kaart gebracht worden, met daarbij de ervaring van de opleidingsverstrekker in elke afzonderlijke stap. Elke customer journey wordt vervolgens uitgewerkt vanuit het perspectief van één type persona. Op die manier biedt dit onderzoek inzicht in de gehele reis die opleidingsverstrekkers doorlopen bij het inrichten en het aanbieden van opleidingen. Naast de diverse stappen worden in de customer journey ook de belemmeringen geïdentificeerd die opleidingsverstrekkers ervaren, net zoals de bestaande en potentiële hefbomen die de inrichting faciliteren. De persona’s ontwikkeld in dit onderzoek kunnen – samen met hun customer journeys – aangewend worden om (beleids)initiatieven gerichter in te zetten, zowel aangepast naar type opleidingsverstrekker, als naar moment in de klantreis van de opleidingsverstrekker.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Loopbaan , Werken en leren
Auteur(s)
Lise Nackaerts, Leonie Levrouw, Grisha Verlinden, Jente Dorssemont