De studie brengt de werkzaamheden en ervaringen van diverse organisaties in kaart bij het aanbieden en ontwikkelen van een nieuw of extern opleidingsaanbod levenslang leren om hun medewerkers her-, om- of bij te scholen. Organisaties doorlopen daartoe verschillende stappen die via een customer journey in kaart gebracht worden, met daarbij de ervaring van de organisatie in elke afzonderlijke stap. Elke customer journey wordt vervolgens uitgewerkt vanuit het perspectief van één type persona. Op die manier biedt dit onderzoek inzicht in de gehele reis die organisaties doorlopen bij het inrichten en het aanbieden van opleidingen. Naast de diverse stappen worden in de customer journey ook de belemmeringen geïdentificeerd die organisaties ervaren, net zoals de bestaande en potentiële hefbomen die de inrichting faciliteren. De persona’s ontwikkeld in dit onderzoek kunnen – samen met hun customer journeys – aangewend worden om (beleids)initiatieven gerichter in te zetten, zowel aangepast naar type organisatie, als naar moment in de klantreis van de organisatie.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Werken en leren
Auteur(s)
Idea Consult: Lise Nackaerts, Yolène Sempels, Grisha Verlinden, Saar Vande Kerckhove