De afdeling Water heeft een studie gemaakt van de maatregelen die er nodig zijn om de hoogwaterproblematiek in het stroomgebied van de Handzamevaart aan te pakken. De brochure bevat de resultaten van de studie en geeft informatie over de gevolgde methode en de geplande maatregelen die de volgende jaren in het gebied van de Handzamevaart worden uitgevoerd.
Publicatiedatum Mei 2006
Publicatietype Brochure
Thema's Water