De afdeling Water heeft een studie gemaakt van de maatregelen die nodig zijn om de hoogwaterproblematiek in het stroomgebied van de Heulebeek aan te pakken. De brochure bevat de resultaten van de studie en geeft informatie over de gevolgde methode en de geplande maatregelen die de volgende jaren in het gebied van de Heulebeek worden uitgevoerd.
Publicatiedatum
Januari 2002
Publicatietype
Brochure
Thema's
Water