De afdeling Water heeft een studie gemaakt van de maatregelen die er nodig zijn om de hoogwaterproblematiek in het stroomgebied van de IJse aan te pakken. De brochure bevat de resultaten van de studie en geeft informatie over de gevolgde methode en de geplande maatregelen die de volgende jaren in het gebied van de IJse worden uitgevoerd.
Publicatiedatum
Mei 2002
Publicatietype
Brochure
Thema's
Water