De afdeling Water heeft een studie gemaakt van de maatregelen die er nodig zijn om de hoogwaterproblematiek in het stroomgebied van de Jeker aan te pakken. De brochure bevat de resultaten van de studie en geeft informatie over de gevolgde methode en de geplande maatregelen die de volgende jaren in de Jekervallei worden uitgevoerd.
Publicatiedatum
Mei 2000
Publicatietype
Brochure
Thema's
Water