Gedaan met laden. U bevindt zich op: De kwaliteit van het leven, een mozaïek van het dagelijks leven

De kwaliteit van het leven, een mozaïek van het dagelijks leven

Rapport
januari 2011
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
De bezorgdheid om de kwaliteit van het leven staat geregeld op de politieke agenda. Ook de Vlaamse overheid zet in op het thema. Zo kunnen we verwijzen naar de Septemberverklaring van de Minister President op 27 september 2010 met zijn oproep om in te zetten op het geluk en de kwaliteit van het leven, naast de zorg voor een hogere economische groei. De Studiedienst van de Vlaamse Regering wil verschillende facetten van de kwaliteit van het leven terzake in kaart brengen. In de SVR-Studie 2010/3 is er ruime aandacht voor de beleving van de kwaliteit van het leven in Vlaanderen. Zowel de algemene appreciatie van het leven, in termen van algemene levenstevredenheid, als de tevredenheid over verschillende domeinen van het leven komen aan bod. Naast de beleving, is er aandacht voor economische en sociale indicatoren. De studie is het werk van diverse medewerkers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering onder redactie van Dries Verlet en Marc Callens. Naast een grondige literatuurstudie werd ook recent empirisch materiaal geanalyseerd. Hiertoe baseerde men zich vooral op de survey 'Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen' (SCV-survey) en Eurobarometer.

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Januari 2011
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gezin en samenleving
Auteur(s)
Dries Verlet & Marc Callens (red.)
Reeks
SVR - Studie 2010/3