Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Ledebeek te Lokeren. Computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel

De Ledebeek te Lokeren. Computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel

Brochure
april 2004
Departement Omgeving
De afdeling Water heeft een studie gemaakt van de maatregelen die er nodig zijn om de hoogwaterproblematiek in het stroomgebied van de Ledebeek afwaterend naar Lokeren aan te pakken. De brochure bevat de resultaten van de studie en geeft informatie over de gevolgde methode en de geplande maatregelen die de volgende jaren in het gebied van de Ledebeek afwaterend naar Lokeren worden uitgevoerd.
Publicatiedatum
April 2004
Publicatietype
Brochure
Thema's
Water