Gedaan met laden. U bevindt zich op: De sociale staat van Vlaanderen 2011

De sociale staat van Vlaanderen 2011

De Sociale Staat van Vlaanderen 2011 is de tweede bijdrage in een meerjarig onderzoeksprogramma. De origine ligt bij het Vlaams Parlement dat vroeg om tweejaarlijks een synthetische analyse en evaluatie te maken van de maatschappelijke toestand in Vlaanderen. De Vlaamse Regering belastte de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) met de coördinatie van deze opdracht. Voor de uitvoering van het programma vormt SVR een onderzoeksnetwerk met wetenschappers van Vlaamse universiteiten en hogescholen. In 2009 werd een eerste uitgave van de Sociale Staat van Vlaanderen voorgesteld. Toen was de ontwikkeling van de leefsituatie in Vlaanderen over de voorbije 25 jaar de centrale invalshoek. In de Sociale Staat van Vlaanderen 2011 staat de leefsituatie van het individu in internationaal perspectief centraal. Zeven aspecten van de leefsituatie komen aan bod: onderwijs en opleiding, werk en arbeidsparticipatie, inkomen en armoede, gezondheid en zorg, wonen en woonomgeving sociale, maatschappelijke en politieke participatie en mobiliteit. Het is de bedoeling de gelijkenissen en verschillen tussen de leefsituatie in Vlaanderen en in andere Europese landen en regio’s te beschrijven en verklaren onder meer door de politiekinstitutionele, de macro-economische, de sociaaldemografische en de sociaal-culturele context.

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Juni 2011
Publicatietype
Rapport
Thema's
Statistieken , Samenleving en bevolking , Algemeen beeld Vlaanderen
Auteur(s)
Lieve Vanderleyden, Marc Callens, Jo Noppe