De studie beschrijft de leefsituatie van de burger in Vlaanderen vanuit zeven levensdomeinen: onderwijs en opleiding, werk en arbeidsparticipatie, inkomen en armoede, gezondheid en zorg, wonen en woonomgeving, participatie en mobiliteit. Na een historisch (2009) en een Europees vergelijkend (2011) perspectief wordt in de editie van 2013 de blik op de toekomst gericht. Wat is de stand van zaken op het vlak van de aangegeven uitdaging? Hoe zal de situatie er bij constant beleid uitzien over 10 jaar? Welke beleidsmaatregelen of goede praktijkvoorbeelden hebben in andere regio's/gewesten of Europese landen hun waarde bewezen in de aanpak van de geschetste uitdaging? Zijn deze beleidsmaatregelen of goede praktijkvoorbeelden toepasbaar in Vlaanderen? Kunnen ze ook worden aangegrepen om eventuele kloven tussen sociaaleconomische en sociaal demografische groepen te verkleinen? Wat zijn daarbij de belemmeringen en/of opportuniteiten?
Publicatiedatum
December 2013
Publicatietype
Rapport
Thema's
Statistieken , Samenleving en bevolking , Algemeen beeld Vlaanderen
Auteur(s)
Marc Callens, Jo Noppe, Lieve Vanderleyden (red.)