De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid toe.

Publicatiedatum September 2008
Publicatietype Brochure
Thema's Vlaamse overheid , Overheidsfinanciën