De voorschriften komen tegemoet aan de behoefte om een voldoende technisch vertrouwen in natuurtechnische milieubouwmaterialen op te bouwen en te behouden. Werken volgens de principes van natuurtechnische milieubouw (NTMB) betekent nadenken hoe aan bouwtechnische vereisten (bescherming tegen erosie, wering van golfslag, stevigheid, ...) kan voldaan worden via materialen die kansen bieden aan natuurontwikkeling. Dit betekent bijvoorbeeld waar mogelijk kiezen voor waterdoorlatende materialen, voor materialen waar gemakkelijk planten kunnen doorgroeien, materialen die afbreekbaar zijn nadat ze hun erosiewerende werking waargemaakt hebben en de vegetatie het overneemt. Natuurtechnische milieubouwmaterialen zijn materialen die aan deze functionaliteit voldoen en die in NTMB‐werken (bijvoorbeeld aan oevers) worden gebruikt.
Publicatiedatum
Januari 2021
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Duurzame ontwikkeling , Milieuzorg

Vorige edities