Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Zuunbeek. Computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel

De Zuunbeek. Computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel

Brochure
december 2003
Departement Omgeving
De afdeling Water heeft een studie gemaakt van de maatregelen die er nodig zijn om de hoogwaterproblematiek in het stroomgebied van de Zuunbeek aan te pakken. De brochure bevat de resultaten van de studie en geeft informatie over de gevolgde methode en de geplande maatregelen die de volgende jaren in het gebied van de Zuunbeek worden uitgevoerd.
Publicatiedatum
December 2003
Publicatietype
Brochure
Thema's
Water