Ter hoogte van de Beverentunnel vloeit het water vanop de inritten en vanuit de omliggende zone permanent af naar 3 pompkelders onder de tunnel, van waaruit het verpompt wordt naar de dokken op Linkeroever. Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) heeft met behulp van Krohne ultrasone debietmeters de debieten gemeten die verpompt worden vanuit de verschillende kelders met de verschillende pompen. Daarnaast werd ook met behulp van divers de waterstand in de verschillende kelders elke minuut geregistreerd, van waaruit het toestromend volume kon berekend worden tijdens natte (piekafvoer) en droge dagen (basisafvoer). Via een dagelijkse uitdraai van de pompuren werd eveneens het toestromend volume per dag berekend. De in dit rapport aangegeven waarden voor de basisafvoeren kunnen als representatief beschouwd worden. Voor de piekafvoeren zijn de berekende waarden eerder richtinggevend. De gevallen hoeveelheid neerslag was immers beperkt, waardoor van een echte piekafvoer geen sprake kan zijn. Er wordt geadviseerd om de start- en stoptijd van elke pomp afzonderlijk te loggen, zodat de werkelijke verpompte volumes kunnen berekend worden op basis van de gemeten pompdebieten en de effectieve draaiuren per pomp. Dit zal uiteindelijk toch de beste benadering zijn om een piekafvoer te berekenen.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
H. Vereecken, B. Deckers
Reeks
WL rapporten 22_020_1