Gedaan met laden. U bevindt zich op: Decreet kadervorming. Evaluatieonderzoek

Decreet kadervorming. Evaluatieonderzoek

Rapport
december 2018
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Sinds oktober 2015 zijn de kadervormingstrajecten in het jeugdwerk grondig gewijzigd en is de nieuwe regelgeving over kadervorming opgenomen in het decreet Vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Hogeschool VIVES deed onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe regelgeving. De onderzoekers focusten zich op de volgende vragen: Op welke manier wordt de nieuwe regelgeving in de praktijk gebracht? Wat zijn de ervaringen van deelnemers, verenigingen, stageplaatsen en administratie bij de vernieuwingen? Wat is het effect van de nieuwe trajecten op de competenties die de deelnemers verwerven? Het rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek.
Publicatiedatum
December 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme