Op vraag van minister Lieten bracht de Vlor advies uit over een voorontwerp van decreet dat de regelgeving voor wetenschaps- en innovatiebeleid meer moet stroomlijnen. De Vlor is van mening dat de middelen en de procedure van de Herculesstichting ook moeten openstaan voor de onderzoekers van de hogescholen, waaronder de onderzoekers uit de academische opleidingen die niet integreerden in de universiteiten, namelijk de kunstopleidingen aan de Schools of Arts en de opleiding Nautische Wetenschappen. De vertegenwoordiging van de hogescholen in de raad van bestuur IWT en de VRWI wordt vastgelegd via jaarlijkse rotatie. De hogescholen wensen echter zelf hun vertegenwoordiger aan te duiden en de periode te bepalen. Door jaarlijks te roteren, bouwt men immers geen expertise op. De periode kan ook geconformeerd worden aan de termijn voor de andere bestuursmandaten in IWT en VRWI.
Publicatiedatum December 2013
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Wetenschap en innovatie , Hoger onderwijs