Het jaarlijkse onderzoeksprogramma van het Departement Omgeving geeft een overzicht van de geplande onderzoeksprojecten in 2023, ingedeeld volgens diverse thema’s, aangevuld met een korte duiding die het kader en de doelstelling van elk onderzoeksvoorstel schetst.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Milieu- en natuurbeleid , Ruimtelijke planning