Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digisprong: van achterstand naar voorsprong. ICT-plan voor een kwalitatief digitaal onderwijs. Visienota

Digisprong: van achterstand naar voorsprong. ICT-plan voor een kwalitatief digitaal onderwijs. Visienota

De verdere digitalisering van het onderwijs in het algemeen en het leerplichtonderwijs in het bijzonder vormt één van de pijlers van het relanceplan Vlaamse veerkracht. De visienota bevat de speerpunten, strategische doelstellingen en bijbehorende acties om deze digisprong verder vorm te geven.