De verdere digitalisering van het onderwijs in het algemeen en het leerplichtonderwijs in het bijzonder vormt één van de pijlers van het relanceplan Vlaamse veerkracht. De visienota bevat de speerpunten, strategische doelstellingen en bijbehorende acties om deze digisprong verder vorm te geven.