Het rapport schetst de arbeidsmarktproblematiek in de Vlaamse zeehavens en geeft een analyse van de knelpunten. Zo wordt er aandacht besteed aan de knelpuntberoepen, de overgang onderwijs-arbeidsmarkt, de opleiding van werknemers en werkzoekenden en de inzet- en werkbaarheid in de havenbedrijven. De tekst, die dienst deed als discussienota tijdens een vierkante tafel conferentie van Flanders Port Area, formuleert een aanzet tot actieplan voor de havengebonden arbeidsmarkt.
Publicatiedatum September 2008
Publicatietype Rapport
Thema's Arbeidsmarkt , Scheepvaart, waterwegen en zeewezen