Het rapport schetst de arbeidsmarktproblematiek in de Vlaamse zeehavens en geeft een analyse van de knelpunten. Zo wordt er aandacht besteed aan de knelpuntberoepen, de overgang onderwijs-arbeidsmarkt, de opleiding van werknemers en werkzoekenden en de inzet- en werkbaarheid in de havenbedrijven. De tekst, die dienst deed als discussienota tijdens een vierkante tafel conferentie van Flanders Port Area, formuleert een aanzet tot actieplan voor de havengebonden arbeidsmarkt.