Infobord over het koppelingsgebied Doornzele-Zuid. Via dit koppelingsgebied fiets je vlot en veilig naar Doornzele, Rieme, Kerkbrugge en Langerbrugge door een lappendeken van landbouwteelten en een beetje industrie.
Publicatiedatum
Augustus 2021
Publicatietype
Affiche
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Verkeersveiligheid