Met de publicatie wil de Vlaamse Landmaatschappij de hand reiken aan lokale initiatiefnemers en besturen, om samen te werken aan levendige en leefbare dorpen. Door dorpshuizen te creëren die de spil zijn van de dorpsdynamiek, op maat van en samen met het dorp.
Publicatiedatum
Oktober 2022
Publicatietype
Brochure
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Kwaliteit van de leefomgeving