De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaf IDEA Consult de opdracht om na te gaan hoe dorpshuizen op het platteland bijdragen aan de leefbaarheid en de veerkracht van het platteland. IDEA Consult bestudeerde binnen haar opdracht 21 dorpshuizen die het voorbije decennium in Vlaanderen werden gerealiseerd. In het rapport leest u meer over de onderzochte cases, de succesfactoren van dorpshuizen en het concept 'geconnecteerde dorpen'. Tot slot krijgt u aanbevelingen voor dorpshuizen in de toekomst.
Publicatiedatum
Oktober 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Kwaliteit van de leefomgeving
Auteur(s)
Idea Consult in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij