Gedaan met laden. U bevindt zich op: Duurzame ruimtelijke planning : maatregelen om de impact van verkeer op de luchtkwaliteit te verminderen

Duurzame ruimtelijke planning : maatregelen om de impact van verkeer op de luchtkwaliteit te verminderen

Studie
mei 2011
Departement Omgeving
Bij de aanpak van luchtverontreiniging door verkeer wordt vaak in eerste instantie aan mobiliteitsmaatregelen gedacht. Maar ook via ruimtelijke planning kunnen verschillende maatregelen worden genomen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid heeft een modelleringopdracht laten uitvoeren om de efficiëntie van enkele ruimtelijke maatregelen tegen lokale luchtverontreiniging door verkeer te bestuderen. De brochure geeft geen compleet overzicht van alle ruimtelijke maatregelen die kunnen genomen worden bij de aanpak van luchtverontreiniging, maar kan een bron van inspiratie vormen voor ruimtelijke planners, MER-deskundigen en andere professionelen die in meer of mindere mate betrokken zijn bij de inrichting van de ruimte.
Publicatiedatum
Mei 2011
Publicatietype
Studie
Thema's
Lucht en geluid , Ruimtelijke planning