Ter hoogte van de Platen van Ossenisse treden bij sterke springtijen rond het moment van hoogwater dwarsstromingen op, die een potentieel risico kunnen vormen voor de scheepvaart. Door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) worden er daarom jaarlijks voorwaarschuwingen gepubliceerd, waarin de momenten van “matige” en “sterke” dwarsstroming worden weergegeven. Sinds 2021 is er echter een redelijke discrepantie tussen de voormelding op basis van astronomisch voorspelde waterstanden en de waarschuwing 24u vooraf op basis van de operationele modellen. Binnen voorliggend rapport is onderzocht wat de oorzaak van dit verschil is. Uit het onderzoek blijkt dat dit toe te schrijven is aan de dataset die gebruikt wordt voor het bepalen van de harmonische componenten voor de astronomische voorspelling van de waterstanden. Vanaf 2021 worden de componenten gebruikt afgeleid uit de meetdata 2015-2018. Deze componenten geven over het algemeen aanleiding tot betere waterstandsvoorspellingen, maar het maximale verval tussen Terneuzen en Hansweert wordt juist minder goed gerepresenteerd. Deze parameter is cruciaal voor het opmaken van de voormelding van de dwarsstroming nabij de Platen van Ossenisse. Daarnaast is in dit rapport gekeken op welke manier de voormelding kan verbeterd worden. Hiervoor is een regressie opgemaakt tussen het voorspelde en gemeten maximale verval tussen Terneuzen en Hansweert voor 2021. De lineaire relatie die aanwezig bleek te zijn, is vervolgens toegepast als correctie op de voorspelde waarden voor 2022. De alzo bekomen waarden werden voor de eerste jaarhelft van 2022 reeds vergeleken met de waarschuwingen uit de 24u-voorspellingen (voorspelmodellen), terwijl ook een predictie voor de tweede jaarhelft van 2022 gemaakt. Voor de toekomstige voorwaarschuwingen wordt voorgesteld om oftewel de voorspelde vervallen te corrigeren met de gevonden lineaire relatie, oftewel de gehanteerde grenswaarden voor matige en sterke dwarsstroming aan te passen. Beide voorstellen hebben een identiek effect en zullen ervoor zorgen dat de lange termijn voorwaarschuwing nauwer aansluit bij de korte termijn voorspellingen.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Plancke, Y., Stark, J.
Reeks
WL Rapporten 22_060_1