Het lerend netwerk ‘Duurzame ontwikkeling in de lerarenopleiding’ werkte aan een EDO-competentieprofiel, gelinkt aan de EDO-principes. Het is een mogelijke leidraad om aspirant-leerkrachten handelingsbekwaam te maken om EDO in de scholen/klassen te introduceren. De EDO-competenties zijn hierbij richtinggevende competenties waarover een toekomstige leerkracht moet beschikken.
Publicatiedatum September 2013
Publicatietype Brochure
Thema's Werken in het onderwijs , Natuur- en milieueducatie , Duurzame ontwikkeling