Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een efficiënte en toegankelijke erkenning van buitenlandse studiebewijzen. Advies Adviescommissie Economische Migratie

Een efficiënte en toegankelijke erkenning van buitenlandse studiebewijzen. Advies Adviescommissie Economische Migratie

Met het oog op een efficiëntere en toegankelijkere erkenning van buitenlandse studiebewijzen vragen de sociale partners en kansengroepen naar één loket met een precedentendatabank en stroomschema’s, een kortere afhandelingstermijn, lagere kosten en een flexibelere bewijslast. Meer automatische erkenningen moeten ervoor zorgen dat NARIC efficiënter kan werken door zich te concentreren op de volwaardige erkenningen. De voorwaardelijke erkenning vermijdt dat er dubbel werk gebeurt. Tenslotte vragen de sociale partners en kansengroepen een structurele informatie-uitwisseling tussen NARIC, de hogeronderwijsinstellingen en de beroepserkenningsinstaties zodat dubbel werk kan worden vermeden.
Publicatiedatum
Maart 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Hoger onderwijs , Onderwijsbeleid en -regelgeving