Overheden zetten volop in op digitalisering om een klantgerichte dienstverlening en een efficiënte werking van de administratie te realiseren. Dit vergt dat overheden ook over correcte informatie beschikken m.b.t. de inrichting van die digitale overheid. Bovenal gaat het daarbij over de governance van de digitale overheid en de verschillende uitdagingen op strategisch, juridisch, organisatorisch, informationeel, technisch en financieel vlak. Het rapport stelt een mappinginstrument voor om de digitale overheden vanuit een bestuurskundige focus in kaart te brengen. Het ontwikkelde instrument is eveneens een tool voor overheden om gericht informatie te verzamelen en beleidsbeslissingen te ondersteunen.
Publicatiedatum April 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Vlaamse overheid
Auteur(s) Stijn Wouters & Joep Crompvoets