Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een verkennende studie naar de uitbreiding van de indicatoren over milieugerelateerde belastingen naar het bredere omgevingsperspectief

Een verkennende studie naar de uitbreiding van de indicatoren over milieugerelateerde belastingen naar het bredere omgevingsperspectief

Studie
januari 2024
Departement Omgeving
Het doel van deze studie is verkennen of en in welke mate de uitbreiding van milieugerelateerde belastingen naar het ruimere omgevingsperspectief mogelijk en zinvol is. Dit onderzoek komt tot de vaststelling dat het in tegenstelling tot milieugerelateerde belastingen voor ruimtegerelateerde belastingen niet eenduidig is of deze een duurzame invulling van de ruimte en het ruimtegebruik bevorderen. We concluderen daarom dat het opstellen van een omgevingsindicator op basis van zowel indicatoren over belastingen met een impact op milieu en ruimte niet opportuun is. Het is enkel mogelijk een partiële omgevingsindicator op te stellen, die grotendeels overeenstemt met de bestaande milieu-indicator en waaraan de ruimtelijke component voor bepaalde belastingen kan worden toegevoegd.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Studie
Thema's
Milieu- en natuurbeleid , Ruimtelijk beleid