Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs. Conceptnota

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs. Conceptnota

De Vlaamse regering nam in het regeerakkoord op dat de eindtermen basisonderwijs en de ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs ambitieus herschreven worden met bijzondere aandacht voor Nederlands, Frans, Wiskunde en Wetenschappen en Techniek. Na een eerste evaluatie van basisgeletterdheid in het secundair onderwijs, zorgen we voor de invoering ervan in het basisonderwijs voor leerlingen op het einde van het vierdejaar. Deze worden geformuleerd voor Nederlands en wiskunde. De conceptnota heeft tot doel om de procedure en de ontwikkeling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen basisonderwijs in goede banen te leiden.
Publicatiedatum
Oktober 2020
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Basisonderwijs , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen