Het inrichtingsplan geeft een overzicht van de maatregelen, handelingen en werken voor het projectgebied Rieme-Zuid en Doornzele-Noord. Het inrichtingsplan kadert binnen het landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone – koppelingsgebieden, fase 1.
Publicatiedatum
Juli 2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte