Nieuwe kippenstallen moeten verplicht ammoniak-emissiearme systemen toepassen. Daarnaast geldt voor kippenstallen ook de PAS-regelgeving (Programmatische Aanpak Stikstof). De publicatie beschrijft de reductieprincipes, de ammoniak-emissiearme systemen voor leghennen, de ammoniak-emissiearme systemen voor vleeskippen en de PAS-maatregelen.
Publicatiedatum
Juli 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Milieu en landbouw , Landbouw- en visserijbeleid , Dieren