Sinds 2000 wordt op de bermen van de Brusselse ring ecologisch bermbeheer toegepast, met als doel via aangepast maaibeheer de biodiversiteit te vergroten. Dit beheer werd vastgelegd in een bermbeheerplan. De studie omvat een evaluatie van 20 jaar toepassing van ecologisch bermbeheer op Vlaams grondgebied langs de Brusselse ring (R0). Zowel flora als bepaalde fauna werden geïnventariseerd. De focus lag op de graslanden. De resultaten werden naast de toegepaste beheervorm gelegd. Op basis daarvan werden conclusies getrokken en werden aanbevelingen gegeven voor een optimaal ecologisch bermbeheer specifiek op deze plaats, maar ook in het algemeen.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Duurzame ontwikkeling , Milieu- en natuurbeleid