Gedaan met laden. U bevindt zich op: Evaluatie van het Vlaams Woninghuurdecreet

Evaluatie van het Vlaams Woninghuurdecreet

Rapport
mei 2024
Agentschap Wonen in Vlaanderen
Eind 2018 was het Vlaams Woninghuurdecreet een feit. Het trad op 1 januari 2019 in werking en werd daarmee van toepassing op alle huurcontracten voor hoofdverblijven en studentenkoten die sinds die datum werden gesloten. Dankzij het voorafgaand wetenschappelijk onderzoek en de betrokkenheid van de sector werd het gezien als een evenwichtig geheel dat op een ruim draagvlak kan rekenen. Om erover te waken dat het Vlaams Woninghuurdecreet ook een duurzaam en stabiel wettelijk kader voor huurders en verhuurders blijft bieden, heeft de huidige Vlaamse Regering zich voorgenomen om het Vlaams Woninghuurdecreet naar het einde van de legislatuur toe te evalueren. De evaluatie is gestart in april 2023 met een uitnodiging richting het ruime werkveld met de vraag om deel te nemen aan het evaluatietraject en om knelpunten en aandachtspunten over te maken.
Publicatiedatum
Mei 2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Woonbeleid