Gedaan met laden. U bevindt zich op: Exploreren van de mogelijkheden voor Big Data en Data-mining toepassingen. Eindrapport

Exploreren van de mogelijkheden voor Big Data en Data-mining toepassingen. Eindrapport

In het kader van de doelstelling uit het departementale ondernemingsplan van 2017, werden de afgelopen jaren de mogelijkheden voor het gebruik van Big Data en Data-mining technieken, en meer bepaald Machine Learning technieken, voor het Waterbouwkundig Laboratorium geëxploreerd. Deze innovatieve technieken vinden immers meer en meer ingang in ons vakgebied en gezien de grote hoeveelheid beschikbare data bij het WL, zou dit dus op termijn een sterke meerwaarde kunnen betekenen. Voor het exploreren van de mogelijkheden hiervoor en voor de nodige kennisopbouw, werd er enerzijds samengewerkt met enkele universitaire groepen – waarbij studenten aan de slag gingen onder leiding van een expert in het vakgebied – en werd ook een case uitgewerkt in samenwerking met het MOW datalab. De resultaten van deze verschillende projecten worden samengevat in dit rapport. Naast enkele veelbelovende resultaten, werden ook nog een aantal hiaten en moeilijkheden geïdentificeerd. Het is dan ook duidelijk dat dit rapport geen eindpunt kan en mag zijn voor het gebruik van deze technieken, aangezien de mogelijkheden zeer groot zijn en er nog veel progressie mogelijk is. Het werk wordt daarom verder gezet onder Permanente Activiteit 0066.
Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
J. Nossent
Reeks
WL Rapporten 17_070_1