Het geactualiseerde Horizontaal Integratiebeleidsplan (HIBP) bouwt verder op het Horizontaal Integratiebeleidsplan 2016-2019 en bespreekt per doelstelling waar de acties in 2018 staan en wat er extra zal gebeuren in de periode 2018-2019. Het actieplan woonwagenbewoners werd geïntegreerd als nieuwe strategische doelstelling. Het beleidsplan focust op het verkleinen van de herkomstkloof. De maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst is op vele domeinen slechter dan die van personen van Belgische herkomst. In het plan staan vier doelstellingen voorop: participatie aan het maatschappelijke leven verbeteren, kennis van het Nederlands bij anderstaligen versterken, wederzijds respect bevorderen en komen tot een afgestemd, onderbouwd en gedragen beleid. Het dossier bestaat uit een geactualiseerde beleidstekst, een rapportering over de opgenomen acties en een overzicht van de geactualiseerde actiefiches. Daarnaast werd in het kader van het Horizontaal Integratiebeleid de visietekst Taalbeleid geagendeerd op de Vlaamse Regering.

Publicatiedatum Augustus 2018
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Armoedebestrijding , Welzijn, gezondheid en gezin , Samenleving en bevolking
Reeks VR 2018 1307 MED.0292/2BIS