De SALV en de Minaraad vragen de Vlaamse Regering om diverse elementen van het Soortenschadebesluit te evalueren. De adviesraden vragen om het systeem van het eigen risico te evalueren en om te onderzoeken of een procedurele verankering voor cumulatieve schade van meerdere soorten op eenzelfde perceel mogelijk is. De Vlaamse Regering moet de procedure voor de raming van landbouwschade opnieuw bekijken en nagaan of met forfaitaire bedragen kan worden gewerkt. Administratieve vereenvoudiging is een bijkomend aandachtspunt. Ten slotte vragen beide adviesraden ook om voor eventuele structurele problemen een structurele oplossing te voorzien, evenwel buiten de scope van het Soortenschadebesluit.
Publicatiedatum
November 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid , Milieu en landbouw