Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gezinsenquête 2016. Methodologisch rapport

Gezinsenquête 2016. Methodologisch rapport

Rapport
april 2018
Departement Zorg
De gezinsenquête is een schriftelijke enquête bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar met vragen over de thema’s gezinsvorming en gezinsontbinding, opvoeding en de combinatie gezin, zorg en werk. Het methodologische rapport geeft inzage in de doelstellingen van de gezinsenquête, het voorbereidende traject, de opbouw van de vragenlijst, de wijze van steekproeftrekken, het verloop van het veldwerk en het uitzuiveren en wegen van de data. De resultaten van de gezinsenquête zijn beschikbaar op www.gezinsenquête.be
Publicatiedatum
April 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gezin en samenleving

Vorige edities