De gezinsenquête is een schriftelijke enquête bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar met vragen over de thema’s gezinsvorming en gezinsontbinding, opvoeding en de combinatie gezin, zorg en werk. Het methodologische rapport geeft inzage in de doelstellingen van de gezinsenquête, het voorbereidende traject, de opbouw van de vragenlijst, de wijze van steekproeftrekken, het verloop van het veldwerk en het uitzuiveren en wegen van de data. De resultaten van de gezinsenquête zijn beschikbaar op www.gezinsenquête.be
Publicatiedatum April 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Gezin en samenleving

Vorige edities