De gezinstransities (gaan samenwonen, uit elkaar gaan, overlijden van partner) en de gezinstrajecten die volwassenen en kinderen in Vlaanderen (mee)maken en de gevolgen hiervan voor het individuele, het gezins- en het maatschappelijke functioneren, vormen de focus van deze studie. Aan de hand van diverse databronnen wordt het voorkomen van gezinstransities en -trajecten van jongere en oudere mannen en vrouwen beschreven. Waar mogelijk, worden de determinanten van de gezinstrajecten opgespoord. De gevolgen van de gezinstransities en -trajecten voor het individuele functioneren van zowel de volwassenen als van de kinderen worden blootgelegd of verkend. Ook implicaties voor het maatschappelijke functioneren komen aan bod.
Publicatiedatum
December 2013
Publicatietype
Studie
Thema's
Gezin en samenleving
Auteur(s)
Martine Corijn, Christine Van Peer
Reeks
SVR-Studie 2013/2