Gedaan met laden. U bevindt zich op: Handleiding bij het rantsoenberekeningsprogramma voor dieren van het Belgisch Witblauw ras

Handleiding bij het rantsoenberekeningsprogramma voor dieren van het Belgisch Witblauw ras

Naar aanleiding van de dialoogdagen in de vleesveehouderij (2009) werd de ontwikkeling van een rantsoenberekeningsprogramma als actiepunt opgenomen in het Vlaams Actieplan voor de Vleeshouderij. Het doel van rantsoenberekening is een rantsoen samen stellen in functie van de behoeften van de dieren. Dit is belangrijk om tot een optimale productie, een goede dierengezondheid en vruchtbaarheid bij de veestapel te komen. In deze handleiding wordt eerst in het kort de werking van het spijsverteringsstelsel van het rund voorgesteld. Daarna worden de formules en normen die in het rantsoenberekeningsprogramma gebruikt worden, opgelijst. Tenslotte wordt uitgelegd hoe je als veehouder aan de slag kunt gaan met het rantsoenberekeningsprogramma.
Publicatiedatum
Juni 2013
Publicatietype
Brochure
Thema's
Dieren