Gedaan met laden. U bevindt zich op: Herscheppen. Ontwerpend onderzoek voor het Projectbureau Herbestemming Kerken 2016-2021

Herscheppen. Ontwerpend onderzoek voor het Projectbureau Herbestemming Kerken 2016-2021

Boek
januari 2024
Vlaams Bouwmeester
Sinds enkele decennia neemt het gebruik van de kerken voor de eredienst af, waardoor er vraag is naar nieuwe bestemmingen voor deze gebouwen. Door hun bijzondere ruimtelijke eigenschappen en hun historisch en symbolisch belang zijn ze ook interessant wanneer hun gebruik wijzigt. Ze vormen dan ook een uitgelezen voorwerp van ontwerpend onderzoek. Van 2016 tot 2021 konden Vlaamse lokale besturen die een van hun kerkgebouwen een nieuwe invulling wilden geven, een beroep doen op het Projectbureau Herbestemming Kerken. Onder begeleiding van het Projectbureau voerden zes verschillende ontwerpteams haalbaarheidsstudies uit voor 141 kerken. Telkens zette een team van architecten, architectuurhistorici en stedenbouwkundigen, in dialoog met de opdrachtgevers, al zijn expertise en creativiteit in om nieuwe kansen te scheppen voor dit religieuze erfgoed. Voor elk van de bestudeerde kerkgebouwen werden met het oog op nieuwe functies diverse ruimtelijke scenario’s ontwikkeld en verbeeld. Aan de hand van een ‘ontwerplexicon’ biedt dit boek een ruime en rijk geïllustreerde bloemlezing uit het unieke archief van het Projectbureau Herbestemming Kerken, alsook diverse getuigenissen en reflecties over zijn werking en historiek.

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Boek
Thema's
Monumenten- en landschapszorg