Een rechter kan elektronisch toezicht als autonome straf (ETAS) opleggen voor een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar. De folder geeft hierover meer uitleg.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Meer informatie