In de brochure, die zich in de eerste plaats richt tot de lokale jeugdwerkinitiatieven, wordt kort het wettelijk kader geschetst van de fiscale aftrekbaarheid van jeugdwerkactiviteiten als kinderopvang. Er wordt getracht om een antwoord te geven op de veelgestelde vragen over. Deze informatie moet de jeugdwerkinitiatieven helpen om de fiscale attesten op te maken die de ouders nodig hebben.

Publicatiedatum Mei 2006
Publicatietype Brochure
Thema's Jeugd