Het rapport schetst een kwantitatief portret van kinderen in Vlaanderen. Statistische gegevens uit diverse bronnen worden samengebracht om een zo goed mogelijk beeld te geven van de toestand van de kinderen en hun leefwereld. Gezien het werkterrein van Kind en Gezin focust het rapport op kinderen onder de 12 jaar. Het rapport wil een stevige, wetenschappelijk onderbouwde basis aanbieden voor het beleid met betrekking tot kinderen in Vlaanderen.
No issue available in the documents provided
Publicatiedatum Juli 2019
Publicatietype Rapport
Thema's Kinderen en jongeren

Vorige edities