De leidraad van het Vlaams Kenniscentrum PPS wil het beheer van de risico’s verbeteren die in het kader van een PPS-overeenkomst na contractsluiting bij de publieke partij berusten. De publicatie is gebaseerd op nationale en internationale literatuur en kennis en ervaringen van organisaties en partijen die actief zijn op de PPS-markt.
Publicatiedatum September 2012
Publicatietype Leidraad
Thema's Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Overheidsopdrachten
Auteur(s) Guido Moetewiel, Johan Ignoul