De brochure is een hulpmiddel voor de lokale besturen bij het opstellen van de meerjarenplanning 2014-2019 om de geletterdheid in Vlaanderen te verhogen.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Februari 2013
Publicatietype
Brochure
Thema's
Volwassenenonderwijs , Onderwijs - algemeen , Levenslang leren