Het project IJsevallei in de Vlaamse Rand rond Brussel wil het natuurlijke karakter van de IJse herstellen en de groene plekken rond de waterloop met elkaar verbinden. Daarbij wordt ook ingezet op lucht- en waterkwaliteit, een betere landbouwstructuur, ontsluiting van waardevolle gebieden en cultureel erfgoed. De brochure licht het project en de toekomstige werken toe.
Publicatiedatum
Mei 2017
Publicatietype
Brochure
Thema's
Inrichting van de open ruimte