Gedaan met laden. U bevindt zich op: Impact van corona op personen met een migratieachtergrond en personen met een arbeidsbeperking. Nota Commissie Diversiteit

Impact van corona op personen met een migratieachtergrond en personen met een arbeidsbeperking. Nota Commissie Diversiteit

Het rapport focust op de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarktpositie van de kansengroepen: personen met een migratieachtergrond en personen met een arbeidsbeperking. Het schetst een algemeen beeld en algemene tendensen op basis van de beschikbare cijfergegevens en studies. Heel wat effecten op de arbeidsmarkt van de coronapandemie en de genomen maatregelen zullen echter pas vertraagd zichtbaar worden en de coronapandemie is ook nog niet ten einde.
Publicatiedatum
December 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gelijke kansen arbeidsmarkt
Doelgroep
Ruim publiek