Dit advies focust in de eerste plaats op het totale gebrek aan evidence informed beleid rond de introductie van gestandaardiseerde NT2-testen. De Vlor stelt vast dat er nog geen enkele vooruitgang is gemaakt in de ontwikkeling van die testen en dat geen voor-bereidend wetenschappelijk onderzoek aan de introductie van de testen voorafgaat. Dat is onaanvaardbaar. Zo beslist de Vlaamse overheid plots-klaps om de gestandaardiseerde test in te voeren als noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van het kwalificatieniveau A2 voor alle cursisten NT2. Het ondoordacht opleggen van dergelijke testen voor alle cursisten vormt zelfs een inbreuk op de grondwettelijke en pedagogische vrijheid van onderwijs. Het advies uit zich tegen de invoering van inschrijvingsgeld voor de NT2-opleiding en test. We stellen vast dat die maatregel ingaat tegen de doelstellingen van het decreevolwassenenonderwijs en het decreet rond VDAB. Gezien de overheid geen intentie toont om van haar plannen af te wijken, lijst het advies heel wat vragen op bij de verdere uitwerking.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Onderwijs - algemeen